Mēs

Uzdrīksties! 

Met kaunu pie malas un uzdrīksties atšķirties, uzdrīksties izcelties!

Esi īsta, esi tāda, kāda vēlies būt!

-Aija

Esmu rotaslietu veidotāja 2. paaudzē. Ģimenes biznesu aizsāka mani vecāki, kas satikās “Daiļradē” un tur plecu pie pleca nostrādāja vairāk nekā 20 gadus.

90.-to gadu pārmaiņu laikā abi ieguva Latvijas Amatniecības kameras juveliera un dzintara apstrādātāja amata meistara diplomus. 

Tētis, pēc izglītības mākslinieks-keramiķis, vienmēr meklēja jaunus materiālus, dizainus, eksperimentēja ar apstrādes veidiem un instrumentiem. Tādēļ viņa gatavoto rotu dizaini ir tik dažādi un pārsteidzoši! Un, visbiežāk, 1 vai 2 eksemplāros…

Jau bērnībā ieaudzinātā mīlestība pret dzintaru mani ir atvedusi līdz savam zīmolam šeit, savā internetveikalā.

Savās rotās es pārkāpju robežas.

Tās, kuras ikdienā ir uzlikusi sabiedrība par to, kas ir pareizi un kas nav. 

Ļauj savai dziļākajai esībai drosmīgi kāpt uz skatuves.

Sudraba rotas gatavojam no pārstrādāta sudraba, atkārtoti kausējot sudraba lūžņus (saplīsušas, nevajadzīgas rotas, karotes utml) un rotu gatavošanas pārpalikumus, kas darbnīcā procesā rodas regulāri.

No pārstrādātā sudraba velkam stieples, valcējam plāksnes, vijam riņķīšus un zāģējam formas, savijot rotu dizainu ar “less waste” un “sustainable living” principiem.

sudraba kausēšana